torsdag 26. april 2012

Kvalitetssikring og oppfølging av skoler i england - inspeksjon

I England har man et system hvor et uavhengig organ OFSTED(Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills), inspiserer og vurderer kvaliteten på innholdet i skolene. Ulike kriterer blir vurdert, og skolene mottar en rapport og en vurdering etter en bestemt skala. Vurderingene som skolen får, gjøres deretter tilgjengelig på internett slik at alle kan gå inn og se hvor god skolen er (sett i forhold til de vurderingene inspektørene fra OFSTED har gitt). Dette styrker mulighetene foreldre og elever har til å velge de skolene som er best! En skole som får høyeste vurdering (Outstanding), vil normalt ikke blir inspisert igjen på flere år. Skoler som får lavere vurderinger (Good eller satisfactory) blir fulgt opp med inspeksjoner i ulike intervaller. De skolene som får den laveste vurderingen (Inadequate) vil få mange inspeksjoner og må vise tegn til bedring innen 6 mnd. I motsatt tilfelle blir det iverksatt drastiske tiltak. (rektor må gå, skolen blir overtatt av private, skolen legges ned).

Kan et slikt system være med på å bedre skolen i Norge? Vil vi få skoler som fokuserer mer på resultater og måloppnåelse for elevene og vil det gi foreldre og elever bedre mulighet for å velge de beste skolene?

OFSTED

1 kommentar:

  1. En kollega av meg har akkurat fullført sin master med en masteroppgave der hun konkluderer med at målstyring er en senstral årsak til at lærere slutter i lærerjobben. Tenkte jeg slkulle lese oppgaven (deler av den) ved leilighet, for kan jo være en god motvekt til BI-vinklingen.
    God sommer :)
    Ingunn (som ikke fikk brukt googlekontoen sin akkurat nå)

    SvarSlett